Kemal Günek

Kemal Günek

[email protected]

TÜRK MİLLETİ , CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAK BEKA MESELESİDİR

06 Haziran 2021 - 20:03

(TC MECLİSİNDE,MİLLET ADINA VEKİLLİK YAPANLAR, MECLİSTE OTURMA EYLEMİ İLE,AÇLIK GEREVLERİ İLE CUMHURİYETE, DEVLETE SAHİP ÇIKMALILARDIR).


Cumhuriyet anayasal hukuk devleti olup, kurumsal yapı güçler ayrılığı hukuk ile belirlenmiş yetki kullanarak yürütme yaşama yargı siste midir. İKTİDAR VE BÜROKRASİ , ANAYASAL HUKUK YASALARI YÖNETMELİK LER İLE, SEÇİM İLE VERİLMİŞ YETKİ KULLANARAK MİLLET İRADESİNİ TECELLİ İLE iŞBAŞI YÖNETİME GELİR.

Bu, yapı dışında anayasa, yasalar, yönetmelikler dışında uygulamalar meşru olmayıp, ceza yasalarınca süs işlenmiş olur. yani devlet organize halinde bir zümre ,gurup,aile,mesep ,çete mafya,işbirliği ile, devlet gücünü kullanması devlet millet üzerinde güç olarak sömürü baskı yolu ile idaresi, devlet terörüdür. halk iradsi ortadan kalkmış ,anayasal hukuk yasaları askıya alınmış, devlet terörü oluşmuştur.

Sivil darbe yöneti midir. bu,durum, adliye,polis,jandarma yolu ile yasal güçler gerekli müdahale etmesi meşrudur. fakat,iktidar partizan ve yandaşlar ile bu,kurumları siyasallaştırmış çıkar gurupları'nin bürokraside kadrolaştırmış ise, görev yetkilerini anayasaya göre ifa etmiyor ise. millet sivil toplum kuruluşları,dernek vakıflar sendikalar,siyasi partiler miting ler,porotsto, basın açıklamaları, açlık gerevleri, oturma eylemleri ,anayasal haklarını kullanmaları meşrulaşır. bu,gün türkiye maalesef bu vahim durumdadır. başta millet meclisindeki millet adına vekillik yapanlar. mecliste bu ,yönetim anlayışına karşı oturma eylemi, açlık gerevi ile mafya, çete bürokrat , yolsuzluk, hukuk suzluguna karşı eylem oluşturup ,halkı arkalarına alarak, hukuk'un adalet'in çalışmasını sağlamalı, iktidara baskı oluşturarak, suçluların yargılanmaları sağlanmalıdır.

CUMHURİYET VE DEVLETE SAHİP ÇIKILMALIDIR. [email protected]

YORUMLAR

  • 0 Yorum