Kemal Günek

Kemal Günek

[email protected]

1071 ANADOLU'NUN TÜRK VE İSLAMLAŞMASI 2002 ANADOLU TÜRK'ÜN VE İSLAM'IN ELİNDE ÇIKMAYA BAŞLAYIŞI

27 Ağustos 2021 - 23:54

 Türklerin Anadolu'ya gelişi Bizans'ın ve Avrupa'nın Türk ve İslamlaşması başlamış Viyana'ya dayanmış idi. Türk ve İslam medeniyeti kültürü sosyal yaşantısı adalet ahlak, yardımlaşma kul hakkı inancı, insan hakları konusunda tıp, astoronomi , mimari, dernek vakıflaşmış sivil toplum örgütleri dünyaya medeniyet oluşturmuş mührünü vurmuştur.

Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan Batılılaşma hedefi yıl 2021 Türkiye küresel batı kültürü etkisinde ekonomik, kültürel, sosyal yaşantı giyim, ahlak, kadın erkek ilişkilerindeki edep haya namus kavramları , komşuluk ilişkileri, paylaşma gibi degerlerin erezyona ugradıgı bireyselci egoist toplum yaşantısına dönüştü.

Türkiye milli devlet yapısı ekonomik ve sosyal açıdan degişime ugratılmıştır. Yol levhaları, iş yerleri Arapça, Kürtçe, İnglizce, Fransızca, Almanca, Rusca oldu.

IRAK, SURİYE ,AFGANİSTAN, AFRİKA'DAN GÖÇ KABUL EDİLEREK NUFUS DEGİŞİMİ VE ETNİK YAPI OŞTURULMAKTA

Özelleşme adı altında toprak satışı, kamu iktisadi kuruluşları yabancılara satıldı. Yap işlet modeli ile yabancı sermaye Türkiye'de etkin güç oldu.

Yabancı bankalara millet borçlandırıldı, devlet borçlandırıldı. Üretmeyen, ithal eden, borçla yüksek faizle ödeyerek, batı sömürgesi haline gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan Akp politikası AB üyeligi kriterleri adı altında, çıkarılan kanunlar Türk ve İslama aykırı devlet üniter yapısını bozacak, sosyal guruplara feodal dürtüler ile ayrımcı ötekiler anlayışı ile bir birlikte çatıştırma politikalar oluşturdu.

Liberal Kapitalist uygulamalar sosyal ayrımcılık, varlıklı ayrıcalıklı sermaye yandaş sınıfı oluşturdu. Zinanın serbest oluşu, sapkın homoseksüelikte serbest oluşu, eşcinsel evlilikler domuz yetiştirmek ve satışı serbestligi, kiliselere savaşla Selçuklu Osmanlı dönemminde alınmış cami medrese yapılmış kiliselerin kiliselere geri verilişi, yabancılara toprak satışı,gibi birçok uygulamalar 1071'DE ALINAN ANADOLU, FERSAH FERSAH SİNDİRE SİNDİRE TÜRK VE İSLAMIN ELİNDEN ÇIKARTILMAKLTADIR.

YORUMLAR

  • 0 Yorum