Fettah Güventürk

Fettah Güventürk

[email protected]

İş Dünyası Ve İstihdam

13 Kasım 2020 - 16:07

Ekonomi kavramı bazı ortamlarda; ekonomi dünyası, İş Dünyası, İş Hayatı, Sanayi ve Ticaret, sektör gibi değişik kavramlar ile ifade edilir. Ancak bazı söylemler içinde; İş Dünyası, KOBİ Dünyası  daha etkin olup stratejik önem arz eder.

Dünya Yaşamı ve İş Dünyası’nın baş oyuncusu insanın da temel görev ve sorumluluğu iş olgusudur. Çalışarak yararlı iş yapmak insanı cennetlik kılar. Gerek bireylerin, gerekse ülkelerin refah ve zenginliği; çalışma ve iş organizasyonları ile direkt orantılıdır.

Başta üretim, ticaret, ziraat, sanat ve hizmet faaliyetlerinin organize olmuş hali genelde “iş hayatı” olarak ifade edilir. Bu paralelde kurulan dernek, oda, meslek  kuruluşları ülke çapında faaliyet gösterir. Ana amacı İş-Ekonomik hayat olan değişik boyutlarda örgütlenmiş çok sayıda ki bu tür kuruluşların rolü büyüktür ve her geçen gün önemi anlaşılmaktadır. Katılımcılığın göstergesi Sivil Toplum Kuruluşlarının sayı ve boyutları, etkin çalışmaları paralelinde işletmelerin verimliliği, başarısı artacaktır.

Hayatın baş oyuncusu olarak nitelediğimiz insanın;

İş misyonunu benimsemesi,
Yaradılış inancı ve yaşamı ile bütünleşmesi,
Birbirleri ve kurumlar ile işbirliği tesis etmesi,
İş ve meslekler paralelinde bilgi ve tecrübeye sahip olması, nitelik kazandıracak şekilde eğitim görmesi  iş hayatının hatta yaşamımızın başlıca şartıdır.
Günümüz konjonktüründe karların azalması rekabet boyutlarının artması her zamankinden fazla verimliliğe mecbur etmektedir.
Bu mecburiyet ise her zamankinden fazla sanayi/okul iş birliğini gerektirmektedir.

Bireylerin eğitim meslek ve beceri kazanması, ihtisas ve tecrübe sahibi olması, çağın teknolojik imkanlarından yararlanması başarının altın kuralıdır. Bu altın kural aynı zamanda ülkelerin bir no.lu sorunu olan istihdamın altın anahtarıdır. Ana sorun bir yanda işsizlik bir yanda da nitelikli eleman gereksinimidir.

Ana sorunun çözülebilmesi için başlıca tedbirler ve önlemler:

İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması,
Meslek liseleri başta olmak üzere; nitelik beceri kazandıran kurumalara sahip çıkılması,
İstihdam kazandırıcı faaliyetlere destek verilmesi,
İş dünyasının eğitim ve beceri kazandırıcı teşebbüslerini desteklemek, özendirici hale getirmek,
Diplomadan daha ziyade iş, meslek ve becerinin öne geçtiğini vurgulamak.

Meslek liselerine yönelmeyi teşvik etmek gibi faaliyetler istihdamın önünü açacak iş dünyasını yatırıma yönlendirecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum