İHSAN ŞENOCAK
İHSAN ŞENOCAK
İHSAN ŞENOCAK
İhsan Şenocak, 1974 senesinde Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994 senesinde Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 1999’da, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslamî ilimler okudu. 2002 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 senesinde OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında “İslam Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. 1997 senesinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde imam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı. 2007 senesinde Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ne müdür olarak atandı. 1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı. Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 2016 senesinde Ülke TV'de de program yapan Şenocak'ın Mişkat dersleri ve hutbeleri başta olmak üzere birçok sohbeti Akit TV'de yayınlandı. İhsan Şenocak evli ve 3 çocuk babasıdır. Dr. İhsan Şenocak, 2017 senesinin Ekim ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındığı iddia edildi. Haberin detayları için tıklayınız... ESERLERİ: Kudemâ Meclisi İslâm’ın Kızına Kur’an Müdafaası Büyük Doğu Çağına Doğru İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi Âlem-i İslâm Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar Nüzûl-u ’İsâ المقالات النهضوية في الفكر والدعوة Türkçe Makaleleri: Selefiler İslâm’ın Resmi Sözcüleri mi? Tarihselcilik ya da Katolisizmi olmayan Kur’an’ı Mübîn’in Protestanca Okunuşu Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman Tahrifin Sidre-i Müntehası Nasr Hâmid Ebû Zeyd İndirilen İslâm’ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler Allâme’nin Buyurduğu Gibi Telfîk Haramdır Bir Selefî ile Taklit ve Mezhepler Üzerine Bütün Zamanların En Hayırlı Kuşağı: Sahâbe Tek Başına Bir Hadis Mecmuası: Ebû Hureyre Sahâbe Müdafaası İstiklal Mahkemesi Önünde Bir Ulu Hoca: Ali Haydar Efendi Batı’nın Akıl Ocağında Buharlaştırılan Hakikat: Nüzûl-u ’İsâ (a.s.) Hayri Kırbaşoğlu’nun ‘‘Hz.İsâ’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi’’ Başlıklı Makalesine Reddiye Allah Resulü’nün Kur’an Telakkisi Kelam-ı Kadîm’in Anlam Haritası Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı İctihadı Şehadetle Taçlandıran Müctehid: Ebû Hanife Bütün Zamanların Müctehidi: Ebû Hanife Ebû Hanife Münazaraları Bir Akide Manifestosu Olarak Ebû Hanife’nin Vasiyeti Selefîlik Neyin Devamı? İbn Teymiyye’nin İtikâdî Görüşleri İbn Teymiyye’nin İlim Adamı Kimliği ve Güvenirliği -İbn Arabî Müdafaası- Anlama Risalesi Yakın Dönem Tefsir Telakkileri Kur’an İlimleri Osmanlı Olmakla İftihar Eden Şam’lı Allâme: Muhammed Sa’îd Tantâvî Bir Keşf-i Kadîm Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Halidîlik Ümmet İçin Niçin Önemlidir? Kadın, Cami ve Özgürlük Risaletin Büyük Şahidi: Ümmîlik Batı’nın İslâm’ı Yok Etme Projesi Feth-i Mübîn İlmin Muhafızı: İsnâd Allah Resulü’nün Ebeveyni’nin Uhrevî Durumu İmam Zâhid Kevserî İslâm Medeniyet Tarihinde İlim Yolculukları Doğu’nun Cenneti’nde Zamanı Aşan Gerçekler İslâm’a Karşı Yürütülen ‘‘Toplumsal Nefret’’ Kampanyasında Ücret Karşılığı Kur’an Okutmanın Rolü Allah’ın Ayetleriyle Modernitenin Nassları Arasındaki Med-Cezir: KADIN İran’ın Ehl-i Sünneti Vesayet Altına Alma Projesi Fi Zilâl De Oku Ey Medrese! Kim Ters Yöne Girdi Mealciler Mi, Ulemâ Mı? Büyük Doğu Çağı Başlıyor Bir Dava Atlası ve Düşünce Sistemi Olarak Büyük Doğu Yavuz Sultan Selim İran’a: Evine Dön Âlem-i İslâm’a: Toparlanın, Geliyoruz! İlahiyat Fakülteleri’nin İlmî Kıymeti Derin Başkent Selanik’in Osmanlı İntikamı: Muhteşem Yüzyıl ‘‘Münevver Asya’lı’’ ile ‘‘Büyük Dinsiz’in’’ Musahabesi Sultan Abdülhamid’in Son Zaferi: Çanakkale Ulemanın Nesebi ve Oryantalizm Lisan Üzerine Allah Boyası’nın Dökülmesi: Osmanlıca Şuurdan Şiire Necip Fazıl, İdealden Ütopyaya Nazım Hikmet Irsi Fars Marazı: Dinin Başını Dinin Kılıcıyla Kesmek Kur’an, Mustağriblerin Sünnet-i Seyyiesi’ne Göre mi, Peygamber-i Ekber’in Sünnet-i Seniyyesi’ne Göre Mi Anlaşılmalı? Kerbela İlahilerinin Büyüttüğü Katiller Sünnet’e ‘‘Uydurulan Din’’ diyen ‘‘Kur’an Müslümanlığı’’ Kimin Projesi? Medeniyete Vurulan Mühür Osmanlıcayla Açılacak Mukavvadan Münekkidler ve Mutasavvıf (!) Müzisyenlerin Zulmettiği Büyük Veli: Mevlânâ Sadırda İlim, Hâlde Teslimiyet, Ailede Hasret, İstikbalde Umuttur Rıhle İbrahimlere Selam, Sümeyyelere Selam – Davetçinin Amentüsü Kur’an’ın Bir Kısmı ‘‘Masaldır’’ Diyen İlahiyat Prf’si: Mustafa Öztürk Kur’an Müdafaası Tesettürün Nasıl Olacağını Kim Belirler, Allah Azze ve Celle mi, Moda Tasarımcıları mı? Olimpos Dağı’nın Çocuklarının KöleliK İthamları, Küresel Mahkumiyet ve Çıkış Yolu Olarak Hilafet Karargahtaki Tekkeler ve Sufi Komutanlar İran Şia Cumhuriyetiyle İslâm Birliği Mümkün mü? Kalın ve Mahrem Çizgileriyle Ehl-i Sünnet ve Şia Alimleri İtibarsızlıştıran Zihniyetin Psikiyatristlere Mahkumiyeti İslâm’ın Kızı! Aişe; Senin Evin, İzzetin ve İffetindir Aişe, Aişedir Hevasına ‘‘İndirilen’’ İslâm’a ‘‘Uydurulan Din’’ Diyen ‘‘Müslümanlık’’ Kimin Projesi?! Kemalistleri Kendine Hayran Bırakan ‘‘Müseccel Sünnet Düşman’’ından En Yeni Oryantalist Masalları Gülenizmin Sahteliği, Mehdîliğin İnkarına Gerekçe Olabilir Mi?! Kilise’nin En Son ve En Tehlikeli Oyunu: Sünnet’i Reddeden Kuran Müslümanlığı Yüreklerdeki Aksa Düşerse Selahaddinler Kudüs’teki Aksa’ya Muhafız Olur mu? Hiç Kur’an-ı Kerim Okumuyorsun İslâmoğlu?! Tarihselciliğin Tarihi Kur’an-i Kerim ve Marjinal Gruplar Dünya Dillerini ‘‘Lebbeyk’’te Birleştiren Mana: Hac Çağdaş Selefîlik ve Kutlu Doğum İslâm İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar Râviyetu’l-Asr: Muhammed Zâhid Kevserî İslâm ve Modernizm Reisu’l-Kurrâ: Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu İkinci Fetretin Mevlânâsı Ahıskalı Ali Haydar Efendi İkinci Fetretin Mevlânâsı 2 Mecelle ve Ali Haydar Efendi Huzur Derslerinde Sistemi Sorgulayan Allame: Ali Haydar Efendi Modern Zamanın Mana Üssü: Ali Haydar Efendi Muasır Bir İsmail Saib Sencer: Bayram Hoca Dinle Ey Mısır! Hristiyanlıkla Köleliği, İslâm’la Kulluğu Tanıyan Ülke: Gana Kazablanka Bilad-ı Şam İslâm İnkılâbına Hazırlanıyor Emperyalizmden İran’a: “Düşman Görünelim Sen Müslüman Dostlar Kazan!” Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı Emperyalizmanın Sanat Ajanı: “Muhteşem Yüzyıl” Müdafaa Hattı Yalnız Seccademin Yününde Şefkat Ey Şehid! Kitâbullah Yerine ‘‘Das Kapital’’ Okusaydın! Ne Türk İslâm, Ne Kürt İslâm Sentezi SADECE İSLÂM Milli Görüş ve Büyük Doğu: İki Ayrı Başlıkta Tek Bir Medeniyet Projesi Hakkari’den Edirne’ye Yeniden İmam-Hatip Çağı Baş Kumandan Bilâd-ı Şam Tugayları Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru Ramiz, Heysem, Şeymaaa!!! Bilâd -ı Şam Davasında Saflar Netleşiyor Ashâb-ı Kehf’le Beyaz Saray’da Öğle Namaz İmam Hatip Yeni Medrese Olabilir mi? Muhteşem Zamanlara Bismillah Batı’nın Siyaset, Kültür ve Sanat Ajanları da İtiraf Etti Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor Dinle Ey Anadolu! Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Konuşuyor Rahlemizde Mushaf-ı Şerîf, Omuzumuzda Buhârî, Sırt Çantamızda İdeolocya Örgüsü Peygamber Üniversitesi’nin Kadın Öğretmenleri Yardım Edin Bize Ez Müslümanlar! Her Şey Sadece İslâm’da Ha Tüfeği Olmayan Asker, Ha Öfkesİ Olmayan Fikir İran: Hayra Fren Şerre Motor Azizim! Ya ABD Algında Ya Da Allahu Ekber’i Anlamanda Problem var Mustafa İslâmoğlu, Şia ve Banyas’ta Katledilen Bebekler Bir Ufuk Ki Ne Mecnun Varabildi Ne Ferhat Taksim; Soylular İsyanı Ya Da İdrak Yoları Hastalığı Koç Kıilasının Öncü Kuvvetleri Neden Rahatsız? Asr-ı Saadette Mücâhede; Modern Zamanda Ziyafet: Ramazan Oruç Mektebinde Şam ve Arakan Müslümanları Bir Mücahid Alim’in Hakk’a Yürüyüş Hikayesi Ulu Canlar Râbiatu’l-Adeviyye İslâm Coğrafyasın’nda İstanbul Rüyaları İslâm Baharı Kıştan Sonra Gelir Bayram: Râbiatu’l-Adeviyye’de İrade, Arakan’da Hüzün Irsi Soysuzluk Marazı: Leman Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-1 Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-2 Kurtuba’dan Arakan’a Bir İmaj Hikayesi New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam Söz de Sancak da Esmalarda Mustafa İslâmoğlu’na açık Mektup Kardinal’i taltif, Ulemayı Tahkir Bağlamında bir İlahiyatçı Hikayesi İslâm’a karşı İslâm: Çağdaş Haricîlik Biz Arabız, Türküz, Kürdüz Diyerek Parçalanan Ümmet, Biz “Sadece Müslümanız” Deyince Kurtulacak Olimpiyatta Dans, Bodrum Katta Namaz Bir Zamanlar Aile Zikir Halkalarından Özgür Ordu Saflarına Kölelikten Kulluğa Yürüyüş Hareketi Ümmet’in Kimsesizleri: Afgan Yetimleri Suriye’de Kudüs Fatihi Çocuklar Siyaset Sarayımıyın Cümle kapısı: Abdülhamid Büyük Zuhura Doğru Gazeteciler Sussun Ulema Konuşsun Karma Hayattan Mahrem Hayata Nasıl Geçilir? En Soğuk Şubat’ın Müseccel Yalan Makinesi “Çığlıklarımızı Yerde Bırakma Allah’ım!” Türkiye Düşerse Âlem-i İslâm Da Düşer Nebevî Menhece Göre O Adam ABD’de değil, Türkiye’de olmalı O Gece Abdulkadir Molla Kimlerle Görüştü? Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Açılacak? Hayat Süren Leşler! Bu Hesap görülecek Batı Baikentlerinde Gazzali’nin Çocukları Hristiyan Batı’nın İslâm’dan Korunma Stratejisi: İslâm’a Karşı İslâm Kainat’ın Efendisi Önünde Dize Geliş Hali: Büyük Doğu ve Necip Fazıl Mursi Zindanda, Gazze Kuşatma Altında, Türkiye Son Kale Teslim Olma! Sadaka Taşlarından Yardım Kuyruklarına Ufkmuzda Umudumuzda Sensin Ya Resulellah Bilbordlara ‘‘İnsanlığı Kurtarmak için O Geliyor’’ diye Yazılsın Seyyid Bey Anlaşılsaydı Dünyası için Dinini Satan Adamlar Kahraman Olmazdı Medine Diye ‘‘Yesrib’’ Büyüdü İçimizde Birleşin Ey Müslümanlar! Mısır’da İslâm Yargılanıyor Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler Binlerce İranlı kalksa da, Ümmetin Katiline Katil Diyeceğiz Suriye İslâm Meclisi Başkanı Usame Er-Rifâ’î: Suriye’de Müslümanlar Artık Tek Yürek Dansa Manşetten Yer Veren Editör, Suriye’ye Yardım Tırlarını Durduran Şebekeyi Niçin Görmez?! İslâm’ın Kızı! İffet Çağı Seninle Başlayacak Allahu Ekber Notayla Değil, Yürekle Söylenir Oruç ve Kur’an-ı Kerim ile Gelen Kutlu Misafir: Ramazan Seccadesini Alan Ağa Camii’ne Gelsin! Şeriat, Hakikat ve Marifet Kürsüsü: Ramazan Şia-Vehhabi Oyunun Hedefi, Ehl-i Sünneti Çökertmek Londra Aydınlansın Diye Bağdat’ı Yakanlar, Gazze’deki Ateşi Söndürür Mü? Çağın Haber’i İsrail, Yesribler Medine Olunca Yıkılacak! Ümmet’in Gökkubbesi Sensin! Gazze’den Ümmet’e Mektub Mevzisini Terketmeyen Bir Müslümandı Ömer Amca İslâm Gençliğinden Cumhurbaşkanı’na mektup Bohem Hayatından Camiye, İnsanlığın Diriliş Hikayesi İstismar Gümrüğünde Mahbus ilaç: İSLÂM Roma’da Katil, Şi’bi Ebî Tâlib’te Muhâcit Yetişir Seni Bir Daha “Naber Kız!” Diye Taciz Edemeyecekler! Gezi Ruhu Kobani İskeletinde Firavunlar Denizden Önce, Sarayda Boğulur İslâm Davasına Sancaktarlar Aranıyor Bunlar Da İslâm Kadınları Yeni Türkiye’nin Uluslararası Tabelası: Ulu Hakan Abdulhamid Han Havalimanı Rumeli Yeniden Âl-i Osman Bekliyor Sümeyye’nin İmâmetinde Cihad Mısır’da Tekbir, Şam’da Tevekkül, Doğu Türkistan’da Sabırdır Namaz Sevánih Tasmalı İngiliz Eşlerden, Ayağına Cennet Serilen Annelere: Kadın Medeniyeti Ninni Söyleyen Anneler Kurar, Madamlar Yıkar Allah Yolunu Cihad Ayetleriyle Açan Adam: Muhammed Mursi Kudüs Salahaddin’i Ayasofya Fatih’ini Bekliyor Albayrak’tan Gökbayrak’a Selam Sarıklı Sosyalistler ve Müslüman Kürtler Kendine Sahip Olmak ve Ümmet’e Sahip Çıkmaktır Oruç Tarihin Akışını Değiştirecek Gence Hitabe İslâm, Âli Himmet Sahibi Evlatlarının Ayağa Kalkmasını Bekliyor Anadolu Kıtasındaki İslâm-Küfür Hesaplaşmasında Son Durum Müslüman Kürd’e Kurulan Büyük Tuzakta Sosyalizm Gövde, İslâm Makyaj “MEDİNE DÖNEMİ” İçin Bismillah Çıkış Yolu: Hind Müslümanlarının Hilafet Hareketi Hilafet’in İlgasından Halide Edib’e Ümmet’e İhanet Hikayesi Evrensel Uyanış Çağının Kurucu Nesli Mücevherler Sizin, Yürekler Bizim Olsun! İslâm Coğrafyasındaki En Yeni İblis Hamleleri İblis’e Karşı 24 Saat İslâm Birliği Yeniden Nasıl Kurulur? Siz Öyle Buyurduysanız Ölüm De Teferruattır Ya Rasulallah! İbadeti İslâm’a, Siyaseti Marksistlere Göre Yapan Müslüman’a Mektup Ne Allah’dan Başka Dayanak, Ne De İslâmsız Çıkış Yolu Var! İblis’in Dilediği Gibi Operasyon Yaptığı Kırık Kapılı Bir Han: Aile Amuda Kalkmış Bir Hayata Teğet Geçen Gerçekler Söz de Hüküm de İslâm’da İbrahimî Bir Şuur, Yusufî Bir Onurla Diriliştir Oruç Türkistan’da Yailılar Direnyor, Gençler ‘‘Ya Lebbeyk!’’ Diyor Hz. Ali’nin Hayber, Fatıma’nın İffet Rolüne Taliğ Çocuklar! İnsanlığın En Kadim Müessesesi Olan Aile Başsız Olur Mu? Sonradan Görme Müslüman Hastalığı: Dünyevileşme Yeniden ve Yenilmeyen Bir İradeyle ‘‘Bismillah’’ Allah Yolunu Açtı Hamdet Anadolu! Şehid Kanıyla Eskir Geceler ve Doğar Fecirler İlk Hedefiniz Kudüs Zafer Senin, Hezimet Romanos Diogenes’in Çocuklarının Olacak! Evlen Ama Kiminle İslâm’ın Kızının Evlilik Kriterleri İran’ın En Yeni Acem Oyununa Hayır De! Peygamber-i Ekber’den Dünyayı Cennet’e Çeviren Çocukların Annelerine Mektup! Genç Adam! Çağdaş Ebrehelerin Ordusunu Dağıtacak Ebabil Kuşu Sensin! Her Hicret, Bir Fethi Doğurur Ey Haleb! Tefekkürü gibi Tesettürü de İslâm Olan kızlar Işık Doğudan Yükselir Haydi Çocuklar Ali Kükresin, Hayber Titresin! Namaz, Fikirde Kıvam, Harekette Kıyamdır Hintli Bir Hakîm’in Ufkunda: Nasıl Alim Oldular? Kaç Milyon Madam Bir Anne Yapar?! Senli-Benli, Kızlı-Erkekli Bir Hayata Dair Ebedî Hâdimu’l-Haremeyniniz Mürteci Kim? Haremeyn Notları Medine’de Bayram Sabahı İmam-Hatibe Hitabe Mabed Evlerin Öğretmen Ebeveynleri Arapça Makaleleri: هيؤوا أنفسكم للجهاد الأكبر من يؤذن أذان الفجر الفقهاء أم الجهلاء في ظل الإسلام كيف تخرج هذه الجامعات العلماء والأمراء في درجة الصحابة إلى أين تذهبون والمسلمون تحت وطأة الأعداء الحرب على الإسلام باسم الإسلام الإبراهيميون في جبهات الأمة يا من سماه أبوه بعمر كن فاروقا انتبه! إيران لماذا لا يأتي نصر الله تحت راية الإسلام أنا الذي سمّتني أمي حيدره كيف يبدأ درو المدينة ماذا يفهم ابن الإمام من الثورة في تركيا المفكر الإسلامي نجيب فاضل