Katılın, birlikte yönetelim.

Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık basına ve kamuoyuna açıklama yayınladı

Katılın, birlikte yönetelim.
08 Haziran 2020 - 15:42
Reklam

Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık basına ve kamuoyuna açıklama yayınladı.

Basına ve Kamuoyuna

İzmir Kent Konseyi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2009 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak 8 Haziran 2010 yılında kurulmuş bir yapıdır. Kuruluş amacı; kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmektir. İzmir Kent Konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, baro ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; İzmir kentinin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği; ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılarla yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Geçmişte olduğu gibi bugün de; farklı kültürlerin ticaret ağlarının kesişme noktasında bulunan İzmir, nitelikli insan gücü, vizyonu, güçlü projeleri, kararlı ve katılımcı yönetim anlayışıyla; sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak nitelikte ve hızda gelişmeye devam etmektedir. İzmir’i hızla geliştirense, hedef ve hayallerini titizlikle hazırlanmış sayısız proje aracılığıyla adım adım hayata geçiriyor olmasıdır. Bu hedef ve hayallere ulaşma çabası içerisinde, toplumsal sorumluluk anlayışıyla, hiçbir çıkar gözetmeksizin, bilgi, zaman, beceri ve deneyimlerimizi kendi özgür irademizle İzmir ve geleceğimiz için kullanıyoruz. İzmir Kent Konseyi, tüm hemşehrilerimizin kent yönetimi ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için karar alma süreçlerine katılımını; mevcut sorunların çözümlerinde aktif rol alarak demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmelerini; politikalar oluşturmalarını; haklarını koruyan, geliştiren, her alanda söz sahibi, üretken, girişimci ve birlikte çalışma kültürüne sahip bireyler olmalarını amaçlayan demokratik bir yapıdır.

“Katılın birlikte yönetelim!’’ diyerek yola çıkan İzmir Kent Konseyi bugün İzmirlinin, İzmir’in demokratik güçlerinin 10 yaşında. Katkıda bulunan, emek veren İzmirlilere, İzmir’in demokratik güçlerine, sivil toplumuna teşekkür ediyorum. Takdirlerimi, saygılarımı sunuyorum. İzmir’in hak ettiği güzel gelecek için, demokrasiyi, katılımcılığı büyütmüş örnek şehir olmak için bizler üstümüze düşeni yapmaya hazırız. İnanıyorum ki el ele vereceğiz ve yan yana yürümeye devam edeceğiz. “Katılın, birlikte yönetelim!”

Eylem Koç

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam
Reklam