Kandilimiz kutlu olsun


Haticeylem KOÇ

Haticeylem KOÇ

29 Kasım 2017, 09:42

Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), ahlâkın en güzeline sâhip idi, en güzel amelleri işlerdi. Ümmetinin de onun sünnetine uyarak güzel ahlâk sâhibi olması gerekir.

Cenâb-ı Hak, peygamberlerinden her birini bir vasıf ile medhetmiş ve Peygamberimize -meâlen-: “İşte peygamberler, Allâh'ın hidayetine eriştirdiği kimseler; sen de onların gittiği yoldan yürü...” (En‘âm Sûresi, âyet 90)” diye emretmiştir. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) de ilâhi emre uyarak bütün peygamberlerdeki hayırlı hasletlerin tamamını işlemiş ve böylece ahlâkı en kâmil olmuştur.

Güzel ahlâktan her biri, en mükemmel sûrette peygamberlerden birine mahsûs idi. Meselâ Hazret-i Nûh şükür, Hazret-i İbrahim hilim, Hazret-i Mûsâ ihlâs, Hazret-i İsmâil va'dine sadâkat, Hazret-i Ya'kûb ve Hazret-i Eyyûb sabır, Hazret-i Dâvûd i'tizâr (ve hatâdan derhal dönmek), Hazret-i Süleymân tevâzu, Hazret-i Îsâ zühd sâhibi idi. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz bu sıfatlarda onlara tâbi oldu, tamamı onda toplandı.

Sen de ey mü'min, o resûlün (sallallâhü aleyhi ve sellem) ümmetisin, Allah'tan kork ve Resûl'ünden hayâ et, onun sünnetine uy ki azâbdan kurtulup ebedi nimete nâil olasın, kalb-i selim sâhibinin erdiği devlete eresin. (Rûhu'l-Beyan)

Bugünün feyzinden bereketinden ãzamī derecede istifade edebilmeyi, en güzel şekilde idrak edebilmeyi Cenab-ı hak nasip eylesin. Rasülüllah efendimizin şefaatine nail eylesin. KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN HAYIRLI KANDİLLER.
 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.